A hub of online professional and topical glossaries/dictionaries
?
Dicts
All topics » Technologies & industries » Từ điển kiến trúc cổ Việt Nam (View wiki page) » V
VÌ NÓC look up translate image
Bộ phận chính đỡ mái, đặt trên đầu các hàng cột, có nhiều kiểu, theo kết cấu mà gọi tên khác nhau. Trong kiến trúc cổ truyền của người Việt, phổ biến nhất là "vì giá chiêng", nổi lên với hai hàng cột nhỏ (gọi là cột trốn hay cột non) đỡ một xà ngắn và chăn đứng trên một xà lớn (gọi là câu đầu, vì tì lực trên cột cái). Dạng vì nóc kiểu ''chồng rường'' được phổ biến dần từ TkXVII, gồm các thanh xà (gọi là rường) to nhỏ đội nhau theo hình tháp. Dạng "vì kèo" phổ biến từ Tk XIX gồm hai kẻ lớn chạy từ đỉnh xuống, đầu kẻ (kèo) ăn mộng với nhau và cùng tỳ lực lên một cột nhỏ, cột này đứng chân lên xà đại (câu đầu). Ngoài ra còn có nhiều vì nóc kiểu khác, như thay cho rường, cột nhỏ là một ván dày có trang trí gọi là “vì ván mê" hoặc kiểu "vì cánh ác" mang hình thức tương tự kiểu "vì kèo" không có cột nhỏ, thay vào đó là một con kê theo hình cánh chim. Nhà bình thường của dân chúng thường làm theo kiểu "vì kèo", nối đầu hai kẻ thường có con sò.

http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/2335-10-633507564888953750/V---Vac-Vung/Vi-noc.htm

Attachments
  • vi-noc.jpg [50.37 KB]